RESERVEREN

KLAAR OM JULLIE VAKANTIE TE BEGINNEN?

Juridische kennisgeving

Genover 4 SL

Beleefdheidsvertaling, alleen de Spaanse versie van deze tekst is rechtsgeldig.

Wettelijke bepalingen omtrent de algemene voorwaarden en het gebruik van de Càmping Sant Pol-website.

Dit document stelt de wettelijke bepalingen vast omtrent het gebruik van de website www.campingsantpol.com en www.campingsantpol.cat (hierna de website genoemd) in overeenstemming met de wet 34/2002 voor informatietechnologie en electronische handel.

De website en domeinnaam zijn het bezit van Genover 4, S.L., NIF: B17043506 (hierna Càmping Sant Pol), geregistreerd bij de kamer van koophandel te Girona, volume 461, pagina 186, blad GI-9056. Men kan contact opnemen met Càmping Sant Pol per telefoon (+34 972 20 86 67), fax (+34 972 22 24 09), per post (Travessera Canaders, 2 Àtic – 17002 Girona, Spanje) of e-mail (info@campingsantpol.cat).

Het gebruik van de op de website aangeboden diensten impliceert de acceptatie van deze algemene voorwaarden door de gebruiker. Om de diensten te contracteren dient de gebruiker meerderjarig te zijn en te beschikken over de vereiste juridische capaciteit. De gegevens die in de formulieren ingevuld worden dienen correct, precies, volledig en actueel te zijn.

Het verwerken van een reservering of andere dienst aangevraagd door de gebruiker impliceert kennis en acceptatie van de actuele algemene voorwaarden, evenals de reserveringsvoorwaarden en het intern reglement van de camping. Deze zijn beschikbaar in de download sectie van de website.

Privacybeleid

In overeenstemming met de wet 15/1999 van 13 december op de bescherming van persoonsgegevens informeert Càmping Sant Pol dat: De via de formulieren op deze website, of per e-mail verstrekte identiteits- en persoonsgegevens, zijn vertrouwelijk en zullen deel uitmaken van de geautomatiseerde informatiefolders in het bezit van Càmping Sant Pol, de enige ontvanger van deze gegevens.

Deze folders bevatten essentiële informatie, benodigd voor het adequaat verwerken van de diensten die op de website aangeboden worden en dienen als naslagwerk voor zijn gebruikers.

Ze kunnen ook gebruikt worden voor het genereren van statistieken en om te kunnen voldoen aan de vereisten van een effectieve boekhouding, facturering en controle van Càmping Sant Pol.

Gebruikers staan Càmping Sant Pol expliciet toe om hen informatiemateriaal omtrent beschikbare producten en diensten toe te sturen. Deze autorisatie kan ten aller tijde ongedaan gemaakt worden per e-mail, fax of per post.

Càmping Sant Pol, als verantwoordelijke voor deze folders, gaat akkoord met de verplichtingen omtrent de privacy van de inhoud. De eigenaar van deze informatie heeft het recht op bezwaar, toegang, rectificatie en verwijdering van zijn/haar persoonsgegevens opgeslagen in de database. Het recht op bezwaar kan schriftelijk uitgeoefend worden per e-mail, fax of post.

Onafhankelijk van de door de gebruikers verstrekte informatie registreert Càmping Sant Pol de toegangs gevens van alle bezoekers van de website met als doeleinde het generen en analyseren van statistieken. Deze informatie betreft de tijd en datum van de toegang tot de website, te tijd doorgebracht op de website, de bekeken pagina’s, de provider en, indien mogelijk, de externe link via welke de bezoeker zich toegang tot de website heeft verschaft.

Càmping Sant Pol behoudt zich het recht voor het privacybeleid en de gegevensbescherming aan te passen wanneer een verandering in de wetgeving of de bedrijfsvoering dit vereist. Als veranderingen plaatsvinden, zal de nieuwe tekst op deze pagina gepubliceerd worden, waar de actuele richtlijnen omtrent privacybeleid en bescherming van persoonsgegevens geconsulteerd kunnen worden. In ieder geval zal de wettelijke relatie met de gebruikers bepaald worden door de geldige richtlijnen op het precieze moment van toegang tot de website.

Inhoud van de website

De geldende tarieven vermeld op de website zijn inclusief BTW. Càmping Sant Pol onderhoudt de inhoud van de website met maximale vlijt. Desondanks bestaat de mogelijkheid, altijd tegen de wil van Càmping Sant Pol, dat een typologische fout of het niet actueel zijn van informatie op de tijdstip dat de website bezocht wordt, over het hoofd gezien wordt. Om deze reden geeft Càmping Sant Pol aan dat referenties (foto´s en beschrijvingen) aan producten en diensten, evenals prijzen en voorwaarden slechts een informatieve waarde hebben en in geen geval bindend zijn tot een order definitief bevestigd is. Mocht een gebruiker een product of dienst gecontracteerd hebben gebaseerd op foutieve informatie op de website, zal dit door Càmping Sant Pol aan de gebruikers medegedeeld worden, die dan het recht heeft om kostenlos het contract te verbreken.

Niet alle op de website gepresenteerde diensten en producten zijn gedurende het gehele seizoen beschikbaar. De website kan ook foto´s bevatten van evenementen die slechts op bepaalde tijdstippen in het seizoen of gedurende bepaalde jaren (jubileums etc.) aangeboden worden. De externe links op de website worden alleen met informatieve doeleinden voor de gebruiker aangeboden. Càmping Sant Pol is niet verantwoordelijk voor producten, diensten en de inhoud aangeboden op websites geregistreerd op een andere domeinnaam.

Càmping Sant Pol behoudt zich het recht voor om op elk willekeurig moment, zonder waarschuwing vooraf en éénzijdig de presentatie, configuratie en inhoud van, evenals het toegangsbeleid omtrent de website aan te passen. Evenmin wordt de continuïteit van het functioneren van de website gegarandeerd of dat deze te allen tijde operationeel is.

Alle inhoud, merknamen, logo´s, tekeningen etcetera die verschijnen op de website van Càmping Sant Pol zijn beschermd door auteursrechten die exclusief gereserveerd zijn door Càmping Sant Pol of andere auteurs en bezitters van deze rechten. De reproductie, exploitatie, verandering, distributie of communicatie van alle inhoud van de website met enig ander doeleinde dan het legitiem informeren omtrent, of het contracteren van aangeboden producten en diensten is ten strengste verboden. Het overtreden van deze regels zal naar geldende wettelijke richtlijnen aangevochten worden. Slechts met expliciete schriftelijke toestemming van Càmping Sant Pol mag de inhoud van de website gereproduceer worden.

Wetgeving

De gebruiker accepteert dat de wettelijke richtlijnen van toepassing op deze dienst vermeld staan in Spaanse wetgeving. De rechtbank in Girona en zijn rechters hebben de bevoegdheid geschillen die voortkomen uit deze bepalingen te beslechten. In het geval van een geschil met gebruikers woonachtig in een lidstaat van de Europese Unie die niet de Spaanse is gaan de partijen ermee akkoord, hiermee jurisprudentie die eventueel op hen van toepassing zou kunnen zijn verwerpende, dat de internationale bevoegdheid om een geschil waarop deze voorwaarden tot contractering van toepassing zijn, in handen is van de rechters en rechtbank van Girona.

Càmping Sant Pol behoudt zich het recht voor om veranderingen in het reglement door te voeren indien het dit noodzakelijk acht. De publicatie van nieuwe algemene voorwaarden en regelgeving leidt tot de ongeldigheid van de huidige regelgeving en is van toepassing op alle informatieverwervingen nadien.

Mocht enige clausule in deze algemene voorwaarden ongeldig of niet toepasselijk verklaard worden, dan heeft dat alleen toepassing op die clausule of een deel daarvan en tast de geldigheid van de rest van de algemene voorwaarden niet aan.

Foto’s en video’s:

Alle beelden genomen binnen het domein van Càmping Sant Pol zijn eigendom van Càmping Sant Pol.